Rolig historia: Ett svensk företag utmanar japanerna på ett race.

Har du någon gång jobbar i ett svensk företag så kommer du känna igen det här. Garanterat.

row

Ett svenskt och ett japanskt företag bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag. Bägge manskapen tränade länge och när det var dags för tävlingen var båda lagen i absolut toppform…..men japanerna vann med över 1000 meter!

Efter nederlaget var moralen i botten hos det svenska företaget. Högsta ledningen beslutade att nästa år skulle man vinna, och tillsatte därför en projektgrupp som skulle undersöka problemet.

Projektgruppen upptäckte efter mycket analyserande, att japanerna hade sju man till att ro,och en man till att styra, medan det svenska laget hade en man som rodde,och sju som styrde.

I denna krissituation visade den svenska företagsledningen prov på avsevärd handlingskraft. Man engagerade genast en konsultfirma som skulle undersöka strukturen i det svenska laget. Konsultfirman kom efter flera månaders arbete fram till att det var för många som styrde,och för få som rodde.

Mot bakgrund av konsulternas rapport genomfördes omedelbara förändringar i den svenska lagstrukturen…nu hade man fyra styrmän, två överstyrmän, en styrledare och en roddare. Dessutom införde man ett poängsystem för att motivera roddaren: ”Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mera ansvar.”

Året efter vann japanerna med över 2000 meter.

Det svenska bolaget avskedade roddaren med hänvisning till dålig arbetsprestation,..men betalade dock ut en bonus till företagsledningen, som uppskattning för de stora ansträngningar den lagt ned.

Konsultfirman utarbetade en ny analys, varvid man drog slutsatsen att man valt rätt taktik,och att motivationen också var god,och att det alltså måste vara materialet som behövde förbättras.

Idag är det svenska företaget ifärd med att utveckla en ny båt.

Snälla, DELA den här artikeln så kanske någon av dina vänner som också är löneslag kan få sig ett leende idag.

Gilla Ett gott skratt om du vill ha ett roligare flöde!