Prästen beklagar sorgen för änkan. Då avslöjar frun vad pigorna gjorde med ”maken”.

Det var en ny präst i den Värmländska byn som skulle gå till en av gårdarna i församlingen och beklaga sorgen för frun där som nyligen mist sin make.

Men eftersom prästen var lite nervös och gick i andra tankar råkade han av misstag gå till granngården och knackade på. Nu bar sig det inte bättre åt än att frun i det huset gick och öppnade dörren. Hon hade nyligen förlorat sin cykel och hade inte mycket annat i huvudet just då.
– Det var ju tråkigt det här, sa prästen, jag måste verkligen beklaga sorgen.

– Ja visst var det tråkigt, svarade frun. Men han var ju gammal och sned, vind där fram och höll inte luften där bak.
Men det är klart, han var ju bra för pigorna att öva sig på.

Förbluffad vände sig prästen om och sprang tillbaka till kyrkan. Där skrev han ett brev till biskopen.

Biskop Petrus

Skicka förstärkning. Det är värre än vi någonsin kunde ana!

Gilla Ett gott skratt om du vill ha ett roligare flöde!