Rolig historia: Armén erbjuder pension baserat på ett konstigt test

Amerikanska armén ansåg att de hade för många officerare och beslutade att erbjuda förtida bonus.

De lovade officerarna som frivilligt tog pension en bonus på 1,000 dollar för varje tum som mäts i en rät linje mellan två punkter på hans kropp. Officerarna fick själva välja vad dessa två punkter
skulle vara.

Den första officeren som accepterade bad att han skulle mätas från toppen av huvudet till toppen av tårna. Hans mått var på 72 tum och han gick ut med en bonus på 72.000 dollar.

Den andra officeren som accepterade var lite smartare och bad att han skall mätas från toppen av hans utsträckta händer till tårna.Han gick ut med 96.000 dollar

Den tredje var en gammal underofficer, en riktig grizzlybjörn, när dom frågade hur han skulle vilja bli mätt svarade han, ”Från toppen av mitt ollon till min testiklar.”

Dom undrade om han kanske inte ville ompröva sitt mått, och berättar om de stora fina bonusar de två tidigare officerarna hade fått. Men den gamla officeren insisterade och de beslutade att låta honom få sin mätning utförd som han ville. Mätningen skulle utföras av en förtroendeläkare. Läkaren kom och gav officeren order om att ”drop ‘em”, vilket han gjorde.

Läkaren lägger ut måttbandet på spetsen av ollonet och börjar mäta neråt när han plötsligt utbrister.
”HERREGUD! Var är dina testiklar?”

”I Vietnam?” svarar den gamle officeren lugnt.

Var inte snål nu, tryck på dela om du garvade!

Gilla Svenska Fräckisar om du vill ha ett roligare flöde!