Pojken fiser och hela skolan sprängs i luften. Förklaringen? Klassisk!

Det var en gång en tysk, en dansk och Bellman, som var ute och flög. När de passerar över en liten by börja planet plötsligt sjunka och kaptenen beordrar alla att slänga ut en av sina ägodelar genom fönstret, för att flygplanet skulle bli lite lättare så de kan glida till flygplatsen.

Tysken slängde ut ett äpple, dansken slängde ut en banan, och Bellman slängde ut en bomb.

Efter en stund, landar de säkert utanför byn. När de hoppat av planet möter tysken, dansken och Bellman en gråtande liten pojke.
– Var har hänt med dig? frågar tysken.

– Jo, jag fick ett äpple i huvudet, svarade han.

De fortsätter, och snart möter tysken, dansken och Bellman en gråtande liten flicka.
– Vad har hänt med dig frågar dansken?

– Jo, jag fick en banan i huvudet, svarar hon.

De fortsätter gå, och snart ser tysken, dansken och Bellman en skrattande liten pojke. Varför skrattar du så? frågar Bellman.
–– När jag fes så sprängdes hela skolan, svarade pojken.

Gilla Ett gott skratt om du vill ha ett roligare flöde!