Hans geniala fälla fångade tjuven. Nu sprids övervakningsbilderna över hela världen.

Den bistra sanningen är tyvärr att man måste skydda sig mot inbrott, både som privatperson och som näringsidkare. Vanliga trick brukar är till exempel att ställa lamporna på en timer, skaffa ett larmsystem eller varför inte en vakthund?

Förra året anmäldes 88 600 inbrott i Sverige enligt Brottsförebyggande rådet. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2013. Många av dem klaras aldrig upp. Då är det inte konstigt att man försöker lösa problemet på egenhand.

Kanske kan svenska småföretagare få inspiration av den här affärsinnehavaren som tröttnade rejält efter han haft inbrott ett antal gånger och gillrade en fälla för tjuven… Och dessutom filmade alltihop.

Tjuvens min när polisen tillslut kommer är obetalbar.

Gilla Ett gott skratt om du vill ha ett roligare flöde!