Enkla testet avslöjar om du kan tyda kroppsspråk

Det är alltid bra och nyttigt att kunna läsa av en människas kroppsspråk. Oavsett om man befinner i affären eller på jobbet så får man en liten fördel om man kan tyda vad en människa menar utan att säga det.

Är personen intresserad av det man säger? Tror personen att man ljuger? Eller ljuger rentav personen för mig?

Det finns små, små detaljer som en människa som ljuger ger ifrån sig undermedvetet i sitt kroppsspråk.

Att ljuga är såklart aldrig okej. Det är alltid bäst att vara ärlig, oavsett vad det gäller.

Uttrycket ”ärlighet varar längst” är ett av de mest uttjatade – för att det stämmer in så bra. Men trots det händer det att folk ljuger, om både stora och små saker.

Små, små gester

När någon ljuger för dig så vet personen om att den kan få sin lögn avslöjad genom en fråga som personen inte är förberedd på.

Redan när vi är små barn lär vi oss att det är fel att ljuga och när vi ljuger vet vi om att vi gör något förbjudet.

Medvetenheten om detta gör att vi, undermedvetet, ger ifrån oss små signaler som avslöjar det faktum att vi far med osanning.

Vårt kroppsspråk avslöjar oss helt enkelt.

Vem ljuger?

I bilden här nedanför kan vi se fyra kvinnor. De håller alla sina händer på olika sätt som var för sig säger något om hur de känner sig.

Kan du se vem av kvinnorna på bilden som ljuger?

Lyckas du lista ut det?

En liten ledtråd: Det kan vara fler än en kvinna som ljuger. Här nedanför kommer svaren.

Här är svaren

Kvinna nummer 1.

Förklaring: Den här kvinnan ljuger sannolikt inte. Hennes öppna händer tyder på att hon är just öppen och inte har något att dölja.

Kvinna nummer 2.

Förklaring: Här ser vi något misstänkt. Kvinnan drar sig i örat vilket indikerar nervositet, hon vet inte var hon ska göra av sina händer. Den här kvinnan ljuger för dig!

Kvinna nummer 3.

Förklaring: Den här kvinnan är väldigt intresserad av ert samtal. Hon lyssnar noggrant och tar in det du säger till henne. Hennes intresse tyder på att hon inte ljuger för dig.

Kvinna nummer 4.

Förklaring: Här har vi absolut att göra med en lögnare. Enligt experter är en hand för munnen det tydligaste tecknet på att någon ljuger. Hon döljer sin mun för att hon vet att det som kommer ur den inte stämmer.

Det är alltså två kvinnor som ljuger, nummer två och nummer fyra.

Tryck nu på DELA-knappen och se om dina vänner kan se vilka som ljuger!