16 skillnader mellan kvinnor och män förklarade med genial grafik

Det finns många olika myter, synsätt och generaliseringar om kvinnor och män. Många är givetvis inte sanna, men ibland kan det vara lite roligt att dra det till sin spets. Den här grafiken förklarar på ett klockrent sätt skillnaderna mellan könen – om än med en ”klackspark”!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

DELA gärna om du kände igen dig!

Gilla Ettgottskratt om du vill ha ett roligare flöde!