Tanten frågar hur toaletterna ser ut i Tyskland. Prästens klockrena svar får mig att skratta högt!

Efter tips av läsaren Claes Hedin

En äldre dam som tänkte tillbringa sin semester i en liten by i Sydtyskland, skrev ett brev till skolläraren där och bad honom hjälpa henne att ordna ett bra inackorderingsställe, hon bad också om att få upplysningar om W.C.

Skollärarens kunskaper i engelska var mycket nödtorftiga och han hade aldrig hört- eller sett
denna förkortning ”W.C.” Därför frågade han prästen i byn. Denne grubblade också över förkortningen.

Då han hörde att det var en äldre dam, antog han att hon var en from kvinna som gärna ville veta var Wood Chapel (Skogskyrkan) låg.

Han skrev därför följande utförliga svar till den engelska damen:


Min Nådiga!

W.C. ligger omkring 10 km från den gård där Ni kan få hyra rum.

Det är vackert beläget i en vacker barrskog och hålls öppet varje tisdag och fredag.
Detta förefaller kanske lite olägligt för er, om ni hade tänkt göra regelbundna- och kanske dagliga besök där. Dock kommer det utan tvivel att glädja er att få höra, att många människor tar med sig matsäck (Picknick) dit och tillbringar hela dagen där för att verkligen få njuta av den vackra utsikten.

Särskilt under sommaren kommer det många besökare och därför vill jag råda er till att infinna er
i så god tid som möjligt. Det kan ibland bli långa köer, men utrymmet räcker i allmänhet till.
Det finns nämligen omkring 100 st. sittplatser. Även om ni råkar vara sent ute, så kan ni ändå säkert räkna med att finna någon ståplats. En klocka ringer 10 min. innan W.C. öppnas.

Jag vill rekommendera Er att gå dit på tisdagarna, för då har vi vackert orgelackompanejmang
till de psalmer och sånger som alla besökare vill stämma upp högt och ljudligt i.
Akustiken är alldeles utmärkt och även det allra svagaste ljud kan utan svårighet uppfattas
av alla besökare!

P.S. Min hustru och jag har tyvärr inte haft möjlighet att besöka W.C. den senaste månaden
vilket givetvis vållat oss stor och kännbar smärta. För oss är vägen dit nämligen mycket lång.

Tack Claes! Om ni har egna historier som ni vill bidra med så skicka in dem till Svenska Fräckisars facebooksida.