Rolig historia: Allt går åt pipan när han ska laga sin kamel

Nog för att man är van vid att bli lurad när man lämnar in bilen – men man kommer i alla fall där ifrån med alla sin kroppsdelar i behåll.

Abduls kamel har blivit lite långsam, så Abdul går med den till Kairos Kamelservice.

Abdul berättar om sitt dilemma för servicemannen. Denne lyssnar tålmodigt varpå han ber Abdul att ställa kamelen över servicegropen.

Snabbt tar han två tegelstenar och slår han ihop dem så kamelens testiklar hamnar mellan stenarna. Kamelen sätter av i en otrolig fart och kvar står Abdul och stirrar förvånat efter den.

Efter en stund frågar han servicemannen:
– Men hur ska jag nu hinna ikapp den?

Servicemannen ler vänligt och säger:
– Ställ dig här över servicegropen.

Var inte snål nu, DELA om du skrattade!

Gilla Ettgottskratt om du vill ha ett roligare flöde!