Ostbågar eller ostkrokar – nu har svenska folket sagt sitt

Det finns många mer eller mindre viktiga frågor gällande det svenska språket som splittrar folket. Hur ”kex” uttalas är en – om man säger ostbågar eller ostkrokar är en annan.

Det finns många språkmässiga diskussioner som ofta kommer på tal. Hur uttalas egentligen ord som kex, persilja och presenning? Ja, den typen av debatter har legat till grund för mängder av dispyter genom åren.

En annan fråga som svenskarna visat sig bry sig mycket om är om det där goda tilltugget heter ostbågar eller ostkrokar. Kanske är det just populariteten som gjort frågan så pass viktig för en del – och företaget OLW säljer årligen omkring 10 miljoner påsar av ostsnacksen som de själva kallar ”Cheez Doodles”.

Men nu har svenska folket sagt sitt. En opinionsundersökning gjord av YouGov, på uppdrag av Newsner/Ett gott skratt, visar att hela åtta av tio (81 procent) svenskar föredrar att säga ostbågar. Nio procent kallar dem ostkrokar – och var tionde svensk har ingen åsikt i frågan.

Det råder inga skillnader mellan hur män och kvinnor svarar – och inte heller åldersmässigt är åsikterna speciellt olika.

Det man däremot kan konstatera är att det verkar finnas en dialektal aspekt att ta hänsyn till. I norra Sverige är det ”bara” 43 procent som säger ostbågar. Där ligger ostkrokar-alternativet på 39 procent – men skillnader på blott fyra procentenheter är den klart minsta om man ser rent geografiskt. Annars är ostbågar betydligt mer vanligt förekommande.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov under perioden 5–6 juli 2017 med män och kvinnor på 18 år och äldre.

Gör din åsikt hörd! DELA om du håller med om att det heter ostbågar!

Gilla Ettgottskratt om du vill ha ett roligare flöde!