Mannen kör mot rött och ska få böter – då vevar frun ner rutan och avslöjar det ofattbara

Du kommer ofta långt med ärlighet, men ibland kan det också vara bra att inte säga hela sanningen. Den kan försätta dig i knipor och skapa oreda i livet.

Gubben och gumman var ute och bilade. När de kom till en korsväg, där signalen lyste rött, körde gubben rätt ut i korsningen.

En polis som såg det hela stoppade mannen och påpekade för honom att han hade kört mot rött ljus.
– Nej, det gjorde jag inte, sa gubben.
– Det gjorde du visst, sa polisen.

Gubben stod envist fast vid sin åsikt. Till slut vevar gumman ner rutan och säger:
– Det är ingen ide att diskutera med min man, konstapeln – inte när han har druckit sprit!

DELA om den här fick dig att le!

Gilla Ettgottskratt om du vill ha ett roligare flöde!