Hur många svenska ord kan du från Högskoleprovet våren 2023?

Högskoleprovet är, tillsammans med bra betyg, vara en bra ingång till något åtråvärt universitet om man vill studera på den nivån.

Högskoleprovet består av flera olika delar som testar olika kunskaper.

Många tycker att delen med de svenska orden är den roligaste delen. Då ska man sätta den korrekta definitionen, eller hitta den rätta synonymen, på ett antal ord.

Vi på Humorbibeln har tidigare rapporterat om detta, de testerna hittar du härhärhärhärhärhär och här.

I helgen var det dags för 2023 års första högskoleprov, och här nedanför hittar du den uppskattade ord-delen.

Det är 20 olika ord – hur många klarar du? Rätt svar finns längst ned i artikeln, lycka till!

1. Förespråka

A) reflektera

B) reservera

C) rekommendera

D) resonera

E) regissera

2. Obefogad

A) grundlös

B) maktlös

C) ansvarslös

D) gränslös

E) meningslös

3. Emballage

A) symbol

B) förpackning

C) underhåll

D) avspärrning

E) handelsförbud

4. Tidvis

A) ofta

B) förut

C) punktligt

D) ibland

E) numera

5. Framfusig

A) nytänkande

B) självsäker

C) uppjagad

D) förväntansfull

E) påträngande

6. Extravagans

A) överdåd

B) värdighet

C) merkostnad

D) passion

E) övermod

7. Ge sig till tåls

A) ta sitt ansvar

B) vara i underläge

C) fatta ett beslut

D) lugnt invänta något

E) visa sin styrka

8. Baryton

A) notställ

B) pianostycke

C) röstläge

D) slagverkare

E) taktpinne

9. Rågad

A) kraftig

B) bristfällig

C) åtgärdad

D) överfull

E) avslutad

10. Maxim

A) reaktion

B) jämvikt

C) slutresultat

D) förbindelse

E) levnadsregel

11. Ihärdig

A) snabb och explosiv

B) hård och okänslig

C) envis och uthållig

D) ivrig och hoppfull

E) erfaren och duktig

12. Hereditet

A) ensamhet

B) vänlighet

C) fromhet

D) sjuklighet

E) ärftlighet

13. Begrunda

A) tillägna sig

B) instämma i

C) ta itu med

D) fundera på

E) besluta sig för

14. Klädsam

A) blyg

B) ytlig

C) modern

D) enkel

E) passande

15. Med nöd och näppe

A) av tvång

B) till slut

C) nästan inte

D) på pricken

E) utan problem

16. Utfall

A) minskning

B) avvikelse

C) sannolikhet

D) resultat

E) överskott

17. Cementera

A) slutföra

B) jämna till

C) göra avtryck

D) stänga inne

E) göra beständig

18. Trollbunden

A) inbillad

B) fascinerad

C) grundlurad

D) förvirrad

E) överraskad

19. Lasyr

A) finslipad yta

B) genomskinlig färg

C) stilfull dekoration

D) oönskad beläggning

E) förgrenat mönster

20. Vag

A) obestämd

B) avlägsen

C) betydelselös

D) tillfällig

E) ostadig

Här är alla svar

1. C

2. A

3. B

4. D

5. E

6. A

7. D

8. C

9. D

10. E

11. C

12. E

13. D

14. E

15. C

16. D

17. E

18. B

19. B

20. A

Hur många rätt hade du? Tryck nu på DELA-knappen för att utmana alla dina vänner!