Hasse & Tage: Den roligaste ”Lindeman” någonsin!

Hasse och Tage är utan tvekan Sverige ohotade humorkungar. Det finns väl egentligen ingen som kommer i närheten av deras smarthet, lustighet men också värme. Den humanism som genomsyrar deras verk är det som sakans mig mest i dagens humor.

En av de allra populäraste figurerna som de har skapat är ”Lindeman”. Eller det är ju en samling av komiska figurer snarare. De olika Lindemännen var ett stående inslag i många av AB Svenska Ords revyer.

De första Lindemännen var Valfrid Lindeman i olika skepnader, som ofta hamnat i problem eftersom han råkat knäppa ihop västen med gylfen. Skälet till att det blev just detta skämt som slutkläm varje gång, var att Hasse ville ha en säker avslutning om hans fantasi skulle tryta.

Hasse har sagt att det är inspirerat av en verklig händelse, där Ejnar Haglund var mannen som kom i olag med knapparna.

Det här klippet under ”Stugägare Lindeman” är en av de populäraste av de alla.

DELA om du också vill vara med och hålla Hasse och Tages humor vid liv!

Gilla Ettgottskratt om du vill ha ett roligare flöde!