Forskarna avslöjar: Yngsta syskonet är roligast i familjen

Föräldrar och syskon är för de flesta något av det allra viktigaste man har i sitt liv, men vem är egentligen familjens komiker? Många skulle nog säga att det ofta är det äldsta syskonet som gärna gör sig rolig på de yngre barnens bekostnad.

En undersökning från företaget YouGov visar dock att det faktiskt är familjens yngsta medlem som vanligtvis är roligast bland sina bröder och systrar.

Det äldsta syskonet tenderar överösas med känslor av ansvarstagande, vilket generellt leder till ett mer seriöst förhållningssätt till livet.

Det visar sig alltså att i vilken ordning man föds har en hel del att göra med personligheten – och det kanske roligaste draget är att det yngsta syskonet alltså också är det mest humoristiska.

Bildkälla: YouGov

Studien genomfördes i Storbritannien under 2015, men det känns ju rätt sannolikt att det här ändå är något som även kan appliceras på svenska hem.

Det poängteras i rapporten att när man ser till hushåll med fler än ett barn (86 procent av familjerna i Storbritannien) så går det att se märkbara variationer i personlighet bland syskonen.

Graden av ansvarstagande är den tydligaste skillnaden. Där sticker det äldsta syskonet ofta ut medan det yngsta syskonet vanligtvis är roligare och mer avslappnat.

Nu är det här givetvis bara en studie som dessutom genomförts i ett annat land, men jag tycker ändå det här var mycket intressant. Jag ska direkt skicka vidare den här informationen till min storebror. Nu råder det inte längre någon tvekan om vem som är komikern i vår familj!

Se nu till att DELA den här artikeln med dina syskon!

Gilla Ettgottskratt om du vill ha ett roligare flöde!